Fáze Bitcoinera

Photo by Dmitry Demidko on Unsplash

Fáze 1

Sem spadáte v momentě, kdy se poprvé o Bitcoinu dozvíte. Tato fáze je definovaná obrovskou nedůvěrou a charakterizují jí následující teze:

  • Je to celé podvod!
  • Nemá to žádnou hodnotu, nedal bych do toho ani korunu! Dříve nebo později to spadne na nulu, uvidíte!
  • Pálí to zbytečně moc elektrické energie, mělo by se to zakázat!
  • Jediné reálné využití je pro kriminálníky!

Fáze 2

V této fázi vás většinou zaujme cena.

Photo by Robert Bagramov on Unsplash

Fáze 3

Existuje ale i tací, kteří nehodí flintu do žita a začnou se vzdělávat. Zjistí, jak fungují dnešní peníze, kde vznikají a proč jejich celková zásoba neustále roste. Studují vzdálenou finanční historii i tu současnou. Chápou pojmy jako inflace, kvantitativní uvolňování, úrokové sazby. Dokážou definovat rozdíl mezi centrální bankou, komerční bankou a celkově jim vše začne do sebe zapadat.

Co dál?

Tak a zde bychom mohli skončit. Existuje ale ještě něco víc? Může se Bitcoiner posunout někam dále? Je to extrémně náročné ale může. Osobně jednoho takového znám (nebudu jmenovat, pro naše účely mu budu říkat třeba Karel) a myslím si, že na světě jich je tolik, že by se dali napočítat na prstech jedné ruky. Jak se takovýto Bitcoiner pozná, co jej definuje?

Fáze 4 — Karel

Karla definuje spousta vlastností. Tou první je fakt, že nevlastní absolutně žádné fiat peníze. Tedy až na jednu výjimku. Z bankovek si nechal na zakázku vyrobit toaletní papír aby každý den demonstroval svůj vztah ke státním penězům. Samozřejmě se jich dotýká pouze v rukavicích, protože přímý kontakt s těmito penězi považuje za hřích!

--

--

Články ohledně Bitcoinu, Lightning Network a ekonomie.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store