Lightning a předmanželská smlouva

Platby budoucnosti
4 min readNov 12, 2022

Co má společného Lightning a předmanželská smlouva? Více, než si možná myslíte. Na principech této smlouvy, které se také někdy říká smlouva svatební, lze elegantním způsobem vysvětlit princip fungování Lightning Network. A přesně na to se v tomto článku podíváme.

Photo by Wedding Dreamz on Unsplash

Předmanželská smlouva

Tato všem známá listina představuje jakousi dohodu mezi novomanželi, jak si mezi sebou rozdělí majetek v případě rozvodu či smrti jednoho z nich. Nejčastěji se uzavírá v případech, kdy jeden z páru vlastní velké bohatství, nemá důvěru v toho druhého a pravděpodobně by se našly i další důvody.

Ač se to na první pohled možná nezdá, velmi podobné je to s Lightningem. Základním stavebním kamenem této technologie je platební kanál. Jedná se o speciální adresu, kam jeden z dvojice odešle určité množství bitcoinů. K této adrese existují dva privátní klíče, každá strana vlastní po jednom z nich a oba jsou nutné pro přístup k prostředkům na tuto adresu odeslaným.

Nebylo by tedy příliš chytré si jen tak vytvořit platební kanál s partnerkou o kapacitě například 1 bitcoin. Bez kooperace s ní se totiž k prostředkům nemáme jak dostat. Ba co víc, drahá polovička nás může navíc vydírat a požadovat jakýsi úplatek, za poskytnutí druhé poloviny potřebných klíčů.

Co s tím? Před samotným vytvořením takovéhoto platebního kanálu si totiž musíme sepsat “předmanželskou smlouvu”. V našem případě se bude jednat o speciální bitcoinovou transakci (smart-contract), která prostředky spravedlivě rozdělí — mně bude patřit 1 celý bitcoin a partnerce nic. Já jsem totiž ten, kdo kanál otevřel a vlastní bitcoin takto investoval.

Tuto transakci (smlouvu) obě strany podepíší předem a až poté je bezpečné otevřít platební kanál, tedy uspořádat svatbu.

Průběh manželství

Dobře, máme tedy bezpečně vytvořen platební kanál, co dále? Dejme tomu, že budeme chtít manželce odeslat 0,3 bitcoinu. V našem případě to znamená upravit výše popsanou bitcoinovou transakci. A to tím způsobem, že 0,3 bitcoinu bude nově připadat partnerce a mně bude náležet zbytek — 0,7 BTC. Jakmile se obě strany na této změně stavu kanálu domluví svými podpisy, lze lightningovou transakci považovat za úspěšnou.

V naší analogii by to znamenalo, že ihned po svatbě připadala motorka, auto i dům mně — nyní jsme si s partnerkou vytvořili novou/aktualizovanou předmanželskou smlouvu, ve které je motorka již její.

Takovýchto transakcí, resp. úprav smluv, mohu během životnosti platebního kanálu (manželství) provést neomezené množství. Zdarma. Bohatě stačí, pokud se na novém stavu obě strany domluví a stvrdí jej svým podpisem.

Photo by Sandy Millar on Unsplash

Budoucnost

Dokud jsme manželé a vztah nám krásně klape, není potřeba předmanželskou smlouvu jakkoliv využívat. Ponecháme si ji v šuplíku pro případ, že by mezi námi nastala krize.

To se bohužel docela běžně děje a je pak na manželích, jak se o majetek rozdělí. V ideálním případě k tomu dojde dohodou. Stejně to můžeme udělat i v Lightningu a kanál uzavřít pouhou domluvou, pokud s finálním stavem rozdělení prostředků obě strany souhlasí.

Jak to ale u vztahů někdy bývá, ne vše je krásné a růžové. Pokud s manželkou není řeč, nastupuje předmanželská smlouva a soudce, který spravedlivě rozdělí majetek mezi nás. V našem případě místo této smlouvy máme smart-contract a soudcem je bitcoinový blockchain.

I v tomto případě dojde k uzavření platebního kanálu (rozvodu), tentokrát to již není dohodou ale jedná se o jakési vynucené uzavření.

Podvody

Protože nás aktuálně manželka nemůže ani vystát a rozvod je jí málo, pokusí se nás navíc obrat o nějaký ten majetek. V šuplíku si najde předmanželskou smlouvu, která je 6 let stará. Proč? Protože zrovna tato verze jí přivlastňuje nejvíce majetku a je pro ní nejvýhodnější.

Kamarádkám se na kafíčku chlubí, jak na rozvodu s tím líným budižkničemou ještě nakonec vydělá a jde za soudcem. Opak je ale pravdou. Jakmile soudce tuto smlouvu obdrží, dá nám týden na vyjádření.

Pro nás již nebude problém ze svého šuplíku vytáhnout aktuální smlouvu a tu soudci předložit. Jelikož na ní bude novější datum a notářem ověřený manželčin podpis, soudci bude hned jasné, co se tu děje. Za trest manželku potrestá tím, že jí sebere naprosto vše.

Té tak zůstanou pouze oči pro pláč a my s úsměvem odjíždíme v autě do domu, kde máme zaparkovanou v garáži krásnou motorku.

A přesně takhle funguje Lightning Network. Jaké z toho plyne ponaučení? S ideální partnerkou je život jednodušší :)

Chcete být informováni ihned jakmile vydám další článek ohledně Bitcoinu, Lightning Network nebo ekonomie? Sledujte mne na Twitteru, navštivte můj web a případně si stáhněte moji nově vydanou knihu o Lightning Network.

--

--

Platby budoucnosti

Články ohledně Bitcoinu, Lightning Network a ekonomie.